Afghanistan

Stemmen in tijden van oorlog(2)

‘Terugtrekking van VS zal land in duisternis achterlaten’ Washington wil over tien maanden beginnen met de aftocht uit Afghanistan. “Ik schat dat het geen maand zal duren voor leger en politieapparaat zullen desintegreren”, voorspelt een VS-veiligheidsadviseur die anoniem wil blijven.

Stemmen in tijden van oorlog(3)

Kandidates zijn vaak etalagepop van krijgsheren Een kwart van de 249 zetels is voorbehouden voor vrouwen. Positieve discriminatie als opstapje voor emancipatie in een bijzonder misogyn land? Niet zeker. ‘Een flink deel van de meer dan 400 vrouwelijke kandidaten zijn louter etalagepoppen van krijgsheren, maffialui of andere organisaties.’

De klokkenluider wordt gestraft

Een kleine drie weken voor de parlementsverkiezingen in Afghanistan ziet het er niet bepaald goed uit: dit weekend werden de campagnemedewerkers van een van de weinige vrouwelijke kandidaten voor de 249 zetels vermoord teruggevonden en 900 stembureaus zullen niet opengaan wegens onveiligheid. De alles wegvretende corruptie wordt door Afghaanse burgers als een van de belangrijkste …

De klokkenluider wordt gestraft Read More »