Het Gewicht van Hemelse Vrede

vrijheid en verzet sinds Tiananmen

In het nieuwe boek Het gewicht van Hemelse Vrede. Vrijheid en verzet sinds Tiananmen beantwoordt Catherine Vuylsteke cruciale vragen over de maatschappelijke en politieke evolutie die China de afgelopen twee decennia doormaakte.

Op 4 juni 2009 was het precies twintig jaar geleden dat de tanks over het Plein van de Hemelse Vrede in Peking reden. Niet alleen lieten ze meer dan duizend doden achter, ze vermorzelden ook het geloof dat er met Deng Xiaoping een totaal andere leider was opgestaan en dat zijn Vier Moderniseringen zouden leiden tot grotere aansprakelijkheid, beter bestuur en meer transparantie.

Wat is er intussen echt veranderd in China? Het regime dat het leger inzette, is nog steeds aan de macht, meer dan honderd mensen zitten nog in de cel wegens hun aandeel in de zogenaamde ‘contrarevolutie’, de Moeders van Tiananmen willen nog steeds weten wat er met hun kinderen is gebeurd. Tiananmen is een scharniermoment geweest voor de moderne Chinese maatschappij: andermaal leerde het volk dat politiek een bijzonder gevaarlijk terrein is waar weinig overwinningen te halen zijn. Integendeel. En dus volgde de samenleving, toen eenmaal de hervormingen in 1991 opnieuw op gang kwamen, Dengs credo: rijk worden is glorieus.

In Het Gewicht van Hemelse Vrede schetst Catherine Vuylsteke dertien portretten van mannen en vrouwen die een zware prijs hebben betaald voor hun idealisme en politiek engagement. Ze zoekt gewezen studentenleiders van 1989 op, evengoed als bekende journalisten die het land moesten ontvluchten, falun gong-activisten of advocaten van de burgerrechtenbeweging die jaren achter de tralies doorbrachten. En aldus worden de grote politiek-maatschappelijke vraagstukken aangekaart via diep menselijke verhalen.

Fragment 1
Fragment 2


© Tim Dirven


© Tim Dirven